Máy Mài Góc Maktec Chính Hãng - Giá Tốt

Máy mài góc Maktec MT90 (100mm)
800,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 540W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc Maktec MT902 (180mm)
1,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 2000W
Đường kính lưỡi: 180mm
Máy mài góc Maktec MT903 (230mm)
1,970,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 2000W
Đường kính lưỡi: 230mm
Máy mài góc Maktec MT904 (125mm)
1,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 1050W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc Maktec MT91A (100mm)
800,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 540W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT954 (570W)
840,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 570W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT955 (710W)
909,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 710W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT960 (720W)
880,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT961 (570W)
880,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 570W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 125mm Maktec MT963 (570W)
950,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 570W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT964 (720W)
750,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 125mm Maktec MT966 (720W)
850,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT967 (850W)
770,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 850W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 125mm Maktec MT969 (850W)
850,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 850W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT970 (720W)
750,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 100mm Maktec MT971 (850W)
750,000 VNĐ
Thương hiệu:Maktec
Công suất: 850W
Đường kính lưỡi: 100mm