Thang Nhôm Gấp

Thang nhôm gấp chữ A PAL B2-105
-13%
2,100,000 VNĐ 1,829,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3,1m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A PAL B2-125
-10%
2,300,000 VNĐ 2,089,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao chữ A: 1,85m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A PAL B2-165
-14%
2,800,000 VNĐ 2,419,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao chữ A: 2,36m
Chiều cao chữ I: 4,93m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp 4 đoạn PAL B6-125
-12%
3,100,000 VNĐ 2,749,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao chữ A: 1,9m
Chiều cao chữ I: 3,6m
Thang nhôm gấp 4 đoạn PAL B6-165
-13%
3,700,000 VNĐ 3,249,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao ban đầu: 1,3m
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: 4,9m
Thang nhôm gấp 4 đoạn PAL B6-205
-12%
4,500,000 VNĐ 3,990,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao ban đầu: 1,6m
Chiều cao chữ A: 3,1m
Chiều cao chữ I: 6,1m
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C
Liên hệ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,06m
Chiều cao chữ I: 2,17m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C
-12%
1,800,000 VNĐ 1,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,33m
Chiều cao chữ I: 2,67m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C
-11%
2,100,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,21m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C
-9%
2,500,000 VNĐ 2,299,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,87m
Chiều cao chữ I: 3,75m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-8C
-11%
2,850,000 VNĐ 2,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 2,38m
Chiều cao chữ I: 4,72m
Tải trọng: 110kg
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-43
-14%
2,100,000 VNĐ 1,809,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 1,05m
Chiều cao chữ A: 1,75m
Chiều cao chữ I: 3,5m
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44
-9%
2,450,000 VNĐ 2,239,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 1,28m
Chiều cao chữ A: 2,29m
Chiều cao chữ I: 4,58m
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-45
-12%
2,900,000 VNĐ 2,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 1,56m
Chiều cao chữ A: 2,83m
Chiều cao chữ I: 5,69m
Thang nhôm gấp chữ A 1.5m Nikita NIKA-15
-17%
1,200,000 VNĐ 999,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3m
Thang nhôm gấp chữ A 2m Nikita NIKA-20
-15%
1,650,000 VNĐ 1,419,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 2m
Chiều cao chữ I: 4m
Thang nhôm gấp chữ A 2.5m Nikita NIKA-25
-6%
1,950,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm gấp chữ A 3m Nikita NIKA-30
-9%
2,300,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 3m
Chiều cao chữ I: 6m
Thang nhôm gấp chữ A 3.5m Nikita NIKA-35
-10%
2,750,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 3,5m
Chiều cao chữ I: 7m
Thang nhôm gấp chữ A 4m Nikita NIKA-40
-6%
3,700,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 4m
Chiều cao chữ I: 8m
Thang nhôm gấp chữ A 4.5m Nikita NIKA-45
-5%
4,100,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 4,5m
Chiều cao chữ I: 9m
Thang nhôm gấp chữ A 5m Nikita NIKA-50
-10%
5,100,000 VNĐ 4,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 5m
Chiều cao chữ I: 10m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA37
-9%
1,750,000 VNĐ 1,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao chữ A: 1,8m
Chiều cao chữ I: 3,7m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA47
-12%
1,850,000 VNĐ 1,639,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,28m
Chiều cao chữ A: 2,32m
Chiều cao chữ I: 4,7m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA58
-7%
2,400,000 VNĐ 2,239,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,5m
Chiều cao chữ A: 2,9m
Chiều cao chữ I: 5,8m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA69
-10%
3,200,000 VNĐ 2,899,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,8m
Chiều cao chữ A: 3,5m
Chiều cao chữ I: 6,9m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita GA80
-15%
4,100,000 VNĐ 3,519,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 2m
Chiều cao chữ A: 4m
Chiều cao chữ I: 8m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-4
-13%
1,750,000 VNĐ 1,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,21m
Chiều cao chữ I: 2,49m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-5
-12%
2,150,000 VNĐ 1,910,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3,1m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-6
-12%
2,600,000 VNĐ 2,290,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,8m
Chiều cao chữ I: 3,7m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-7
-10%
2,950,000 VNĐ 2,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,06m
Chiều cao chữ I: 4,29m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-8
-11%
3,400,000 VNĐ 3,040,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,34m
Chiều cao chữ I: 4,9m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-9
-11%
3,800,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,62m
Chiều cao chữ I: 5,49m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp 4 đoạn PAL B6-245
-10%
5,900,000 VNĐ 5,349,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao ban đầu: 1,91m
Chiều cao chữ A: 3,7m
Chiều cao chữ I: 7,32m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2040
-11%
1,350,000 VNĐ 1,210,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,1m
Chiều cao chữ I: 2,2m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2050
-11%
1,950,000 VNĐ 1,740,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.4m
Chiều cao chữ I: 2.8m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2060
-13%
2,400,000 VNĐ 2,090,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1.7m
Chiều cao chữ I: 3.4m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2070
-10%
2,700,000 VNĐ 2,430,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2m
Chiều cao chữ I: 4m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2080
-8%
3,000,000 VNĐ 2,780,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.3m
Chiều cao chữ I: 4.6m
Thang nhôm chữ A Poongsan PS-2090
-11%
3,500,000 VNĐ 3,120,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2.6m
Chiều cao chữ I: 5.2m