Thang Nhôm Ghế

Thang nhôm ghế Hakachi HL-03
-15%
1,150,000 VNĐ 979,000 VNĐ
Thương hiệu:Hakachi
Chiều cao ghế: 71cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,2m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm ghế Hakachi HL-04
-14%
1,350,000 VNĐ 1,169,000 VNĐ
Thương hiệu:Hakachi
Chiều cao ghế: 94cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,4m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm ghế Hakachi HL-05R
-12%
1,550,000 VNĐ 1,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Hakachi
Chiều cao ghế: 1,12m
Chiều cao tới tay vịn: 1,55m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKP-03
-14%
1,350,000 VNĐ 1,169,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,28m
Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKP-04
-13%
1,550,000 VNĐ 1,349,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 94cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,4m
Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKP-05
-8%
1,650,000 VNĐ 1,529,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,12m
Chiều cao tới tay vịn: 1,55m
Thang ghế Nikawa NKA-03
-17%
1,100,000 VNĐ 919,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,18m
Thang ghế Nikawa NKA-04
-12%
1,300,000 VNĐ 1,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 97cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,44m
Thang ghế Nikawa NKA-05
-14%
1,450,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,21m
Chiều cao tới tay vịn: 1,68m
Thang ghế Nikawa NKA-06
-10%
1,800,000 VNĐ 1,629,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,46m
Chiều cao tới tay vịn: 1,88m
Thang ghế Nikawa NKS-04
-13%
1,200,000 VNĐ 1,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 92cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,34m
Thang ghế Nikawa NKS-05
-17%
1,500,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,15m
Chiều cao tới tay vịn: 1,58m
Thang ghế Nikawa NKS-06
-12%
1,750,000 VNĐ 1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,39m
Chiều cao tới tay vịn: 1,81m
Thang nhôm ghế Xstep XL-03
-15%
1,600,000 VNĐ 1,369,000 VNĐ
Thương hiệu:Xstep
Chiều cao ghế: 75cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,3m
Thang nhôm ghế Xstep XL-04
-12%
1,750,000 VNĐ 1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Xstep
Chiều cao ghế: 1m
Chiều cao tới tay vịn: 1,6m
Thang nhôm ghế Xstep XL-05
-11%
1,950,000 VNĐ 1,739,000 VNĐ
Thương hiệu:Xstep
Chiều cao ghế: 1,25m
Chiều cao tới tay vịn: 1,85m
Thang nhôm ghế Xstep XL-06
-10%
2,100,000 VNĐ 1,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Xstep
Chiều cao ghế: 1,5m
Chiều cao tới tay vịn: 2,1m
Thang ghế 3 bậc Sumo ADS-603
-20%
1,000,000 VNĐ 809,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao tới ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,23m
Thang ghế 4 bậc Sumo ADS-604
-21%
1,350,000 VNĐ 1,069,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao tới ghế: 97cm
Chiều cao tay vịn: 1,5m
Thang ghế 5 bậc Sumo ADS-605
-17%
1,500,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao tới ghế: 1,27m
Chiều cao tới tay vịn: 1,88m
Thang nhôm ghế Nikawa NK-2SL
-22%
1,150,000 VNĐ 900,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 45.6cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.06m
Thang nhôm ghế Nikawa NK-3SL
-17%
1,350,000 VNĐ 1,130,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao tới ghế: 68.4cm
Chiều cao tới tay vịn: 129cm
Thang nhôm ghế Nikawa NK-4SL
-13%
1,650,000 VNĐ 1,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao tới ghế: 91.2cm
Chiều cao tới tay vịn: 152cm
Thang nhôm đa năng kèm xe đẩy hàng Nikawa NK-X3B
-14%
1,850,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao tới ghế: 78cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.19m
Thang ghế bản to 2 bậc PAL ST-02
-17%
1,200,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao tới ghế: 47cm
Chiều cao tới tay vịn: 81cm
Thang ghế bản to 3 bậc PAL ST-03
-12%
1,350,000 VNĐ 1,200,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao tới ghế: 71cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.3m
Thang nhôm tay vịn 4 bậc Nikita NKT-AL04
-17%
880,000 VNĐ 739,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao tới ghế: 80cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.25m
Tải trọng tối đa: 120kg