Con Đội Lùn

Kích thủy lực lùn 10 tấn Masada MHB-10
-17%
1,600,000 VNĐ 1,339,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Chiều cao ban đầu: 170 mm
Chiều cao lớn nhất: 340 mm
Kích thủy lực lùn 15 tấn Masada MHB-15
-15%
1,850,000 VNĐ 1,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Chiều cao ban đầu: 170mm
Chiều cao tối đa: 330mm
Kích thủy lực lùn 20 tấn Masada MHB-20
-10%
2,600,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Chiều cao ban đầu: 180mm
Chiều cao tối đa: 305mm
Kích thủy lực lùn 30 tấn Masada MHB-30
-11%
3,900,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Chiều cao ban đầu: 180mm
Chiều cao tối đa: 260mm
Kích thủy lực lùn 30 tấn Masada MHB-30Y
-11%
3,900,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Chiều cao ban đầu: 180mm
Chiều cao tối đa: 260mm
Kích thủy lực mini 5 tấn Masada MMJ-5T-2
-15%
5,500,000 VNĐ 4,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Nâng thấp nhất: 85mm
Nâng cao nhất: 125mm
Kích thủy lực mini 5 tấn Masada MMJ-5C-2
-15%
5,400,000 VNĐ 4,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Nâng thấp nhất: 60 mm
Nâng cao nhất: 80 mm
Kích thủy lực mini 10 tấn Masada MMJ-10
-9%
9,000,000 VNĐ 8,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Nâng thấp nhất: 120 mm
Nâng cao nhất: 150 mm
Kích thủy lực mini 20 tấn Masada MMJ-20
-9%
9,600,000 VNĐ 8,749,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Nâng thấp nhất: 130 mm
Nâng cao nhất: 160 mm
Kích thủy lực mini 50 tấn Masada MMJ-50Y
-9%
26,000,000 VNĐ 23,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 50 tấn
Nâng thấp nhất: 140 mm
Nâng cao nhất: 170 mm
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu