Thang Nhôm Chữ A

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44
-14%
4,200,000 VNĐ 3,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 1.27m
Chiều cao chữ A: 2.12m
Chiều cao chữ I: 4.15m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-44
-10%
3,350,000 VNĐ 3,020,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,26m
Chiều cao chữ A: 2.11m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-43
-11%
2,750,000 VNĐ 2,470,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 96cm
Chiều cao chữ A: 1.53m
Chiều cao chữ I: 3.16m
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43
Liên hệ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 99cm
Chiều cao chữ A: 1.47m
Chiều cao chữ I: 3.03m
Thang nhôm rút gọn đôi Nikawa NK-44AI-PRI
-6%
3,700,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 85cm
Chiều cao chữ A: 2.2m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-PRI
-12%
3,500,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 75cm
Chiều cao chữ A: 1.9m
Chiều cao chữ I: 3.8m
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-560M 5.6m
-11%
4,150,000 VNĐ 3,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Unigawa
Chiều cao ban đầu: 95cm
Chiều cao chữ A: 2.8m
Chiều cao chữ I: 5.6m
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-500M 5m
-14%
4,100,000 VNĐ 3,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Unigawa
Kích thước rút gọn: 88cm
Chiều cao chữ A: 2.5m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-440M 4.4m
-14%
3,700,000 VNĐ 3,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Unigawa
Kích thước rút gọn: 86cm
Chiều cao chữ A: 2,2m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút đa năng Unigawa UN-380M 3.8m
-13%
3,200,000 VNĐ 2,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Unigawa
Kích thước rút gọn: 80cm
Chiều cao chữ A: 1,9m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Thang nhôm rút gọn chữ A Nikita AI56 5.6m
-9%
3,250,000 VNĐ 2,988,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,02m
Chiều cao chữ A: 2,8m
Chiều cao chữ I: 5,6m
Thang nhôm rút đa năng Nikita KN-50AI 5m
-11%
3,150,000 VNĐ 2,819,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 98cm
Chiều cao tối A: 2,5m
Chiều cao tối I: 5m
Thang nhôm rút đa năng Nikita KN-AI44 4.4m
-13%
2,950,000 VNĐ 2,569,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 95cm
Chiều cao chữ A: 2,2m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút đôi Nikita TRI-38AI 3.8m
-9%
2,600,000 VNĐ 2,369,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 90cm
Chiều cao chữ A: 1,9m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32
-11%
2,400,000 VNĐ 2,139,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 60cm
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,2m
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32AI
-8%
3,250,000 VNĐ 2,999,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 65cm
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,2m
Thang nhôm Mỹ Little Giant Alta One M26
-9%
6,850,000 VNĐ 6,239,000 VNĐ
Thương hiệu:Little Giant
Chiều cao ban đầu: 1,93m
Chiều cao chữ A: 3,35m
Chiều cao chữ I: 7,01m
Thang nhôm Mỹ Little Giant Alta One M22
-6%
4,550,000 VNĐ 4,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Little Giant
Chiều cao ban đầu: 1,62m
Chiều cao chữ A: 2,74m
Chiều cao chữ I: 5,79m
Thang nhôm Mỹ Little Giant Alta One M17
-10%
3,800,000 VNĐ 3,439,000 VNĐ
Thương hiệu:Little Giant
Chiều cao ban đầu: 1,32m
Chiều cao chữ A: 2,18m
Chiều cao chữ I: 4,57m
Thang nhôm Mỹ Little Giant Alta One M13
-12%
3,200,000 VNĐ 2,839,000 VNĐ
Thương hiệu:Little Giant
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,35m
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-406
-9%
3,500,000 VNĐ 3,189,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao ban đầu: 1,94m
Chiều cao chữ A Max: 3,22m
Chiều cao chữ I Max: 6,78m
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-403
-13%
2,050,000 VNĐ 1,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao chữ A Max: 1,5m
Chiều cao chữ I Max: 3,2m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-47
-12%
6,200,000 VNĐ 5,480,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2,1m
Chiều cao chữ A max: 3,7m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-407
-10%
5,300,000 VNĐ 4,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 2,09 m
Chiều cao chữ A Max: 3,8 m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-48
-14%
7,500,000 VNĐ 6,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 2,4m
Chiều cao chữ A Max: 4,37m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-408
-11%
6,900,000 VNĐ 6,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 2,4m
Chiều cao chữ A Max: 4,35m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-49
-16%
8,700,000 VNĐ 7,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 2,68m
Chiều cao chữ A Max: 4,94m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-409
-13%
7,750,000 VNĐ 6,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 2,7m
Chiều cao chữ A Max: 4,9m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-50
-17%
9,950,000 VNĐ 8,280,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 2,96m
Chiều cao chữ A Max: 5,5m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-410
-11%
9,050,000 VNĐ 8,099,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 2,98m
Chiều cao chữ A Max: 5,46m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-51
-16%
11,700,000 VNĐ 9,940,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,26m
Chiều cao chữ A Max: 6,1m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-411
-7%
10,200,000 VNĐ 9,499,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 3,25m
Chiều cao chữ A Max: 6,07m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-52
-15%
13,500,000 VNĐ 11,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,56m
Chiều cao chữ A Max: 6,7m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-412
-6%
12,500,000 VNĐ 11,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 3,53m
Chiều cao chữ A Max: 6,64m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-53
-16%
15,800,000 VNĐ 13,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,86m
Chiều cao chữ A Max: 7,3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-413
-8%
15,200,000 VNĐ 14,069,000 VNĐ
Thương hiệu:Shin Yang
Chiều cao chữ A Min: 3,82m
Chiều cao chữ A Max: 7,21m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A PAL B2-105
-13%
2,100,000 VNĐ 1,829,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3,1m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A PAL B2-125
-10%
2,300,000 VNĐ 2,089,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao chữ A: 1,85m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp chữ A PAL B2-165
-14%
2,800,000 VNĐ 2,419,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao chữ A: 2,36m
Chiều cao chữ I: 4,93m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút gọn AI Salvo ZT-T28 (5.0m)
-9%
4,600,000 VNĐ 4,189,000 VNĐ
Thương hiệu:Salvo
Kích thước rút gọn: 98cm
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: 5m