Thang Nhôm Thẳng

Thang nhôm thẳng 2m Hàn Quốc Poongsan 3020-1
-12%
1,750,000 VNĐ 1,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 2,5m Hàn Quốc Poongsan 3025-1
-11%
2,150,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 2,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 3m Hàn Quốc Poongsan 3030-1
-13%
2,650,000 VNĐ 2,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 3,5m Hàn Quốc Poongsan 3035-1
-10%
2,950,000 VNĐ 2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 3,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 4m Hàn Quốc Poongsan 3040-1
-13%
3,500,000 VNĐ 3,070,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 4,5m Hàn Quốc Poongsan 3045-1
-12%
3,900,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 4,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 5m Hàn Quốc Poongsan 3050-1
-12%
4,300,000 VNĐ 3,820,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 5,5m Hàn Quốc Poongsan 3055-1
-10%
4,650,000 VNĐ 4,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 6m Hàn Quốc Poongsan 3060-1
-9%
5,000,000 VNĐ 4,570,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-30
1,450,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 3.15m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-40
1,750,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 4.17m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-50
3,799,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 5.19m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc IG EX1L-60
4,499,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao tối đa: 6.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu