Máy Phun Thuốc Dùng Pin

Máy phun thuốc 16L dùng pin 12V Total TSPLI1211
1,136,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Sử dụng Pin: 12V Li-ion S12
Bình chứa: 16 Lít
Áp suất: 4Bar
Máy phun thuốc 16L dùng pin 20V Total TSPLI2001
1,365,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Sử dụng Pin: 20V Li-ion
Bình chứa: 16L
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 18V Makita DUS054Z (5L)
3,230,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 18V LXT Li-ion
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 18V Makita DVF154Z
7,740,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 18V LXT Li-ion
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 12V Max Makita US053DZ (5L)
3,230,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 12V Max Li-ion
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 18V Makita DUS108Z (10L)
5,320,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 18V LXT Li-ion
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 18V Makita DUS158Z (15L)
5,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 18V LXT Li-ion
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 40Vx2 Makita PM001GZ (BL)
17,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 40V Max XGT
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Máy phun thuốc dùng pin 40Vx2 Makita PM001GT201 (BL)
26,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 40V Max XGT
Kèm theo: 2 pin 40V 5.0Ah
Máy phun thuốc dùng pin 40Vx2 Makita PM001GL201 (BL)
30,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Sử dụng Pin: 40V Max XGT
Lưu ý: Chưa kèm Pin và sạc
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu