Pa Lăng Xích Kéo Tay

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3 mét Nitto 05VP5
-7%
1,700,000 VNĐ 1,595,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 500kg
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3 mét Nitto 10VP5
-10%
1,850,000 VNĐ 1,670,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 1 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3 mét Nitto 20VP5
-10%
2,600,000 VNĐ 2,349,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 2 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3 mét Nitto 30VP5
-7%
3,400,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 3 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 1.5 tấn 3 mét Nitto 15VP5
-12%
2,200,000 VNĐ 1,939,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 1,5 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3 mét Nitto 50VP5
-12%
3,850,000 VNĐ 3,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 5 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3 mét Nitto 90VP5
-10%
10,100,000 VNĐ 9,090,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 10 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 20 tấn 3 mét Nitto 180VP5
-10%
25,000,000 VNĐ 22,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 20 tấn
Chiều dài xích: 3m
Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 5 mét Nitto 05VP5
-12%
1,950,000 VNĐ 1,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 500kg
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 5 mét Nitto 10VP5
-11%
1,950,000 VNĐ 1,740,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 1 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 1.5 tấn 5 mét Nitto 15VP5
-12%
2,700,000 VNĐ 2,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 1,5 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 5 mét Nitto 20VP5
-12%
2,650,000 VNĐ 2,349,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 2 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 5 mét Nitto 30VP5
-8%
3,950,000 VNĐ 3,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 3 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 5 mét Nitto 50VP5
-11%
5,350,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 5 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 5 mét Nitto 90VP5
-6%
8,750,000 VNĐ 8,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 10 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 20 tấn 5 mét Nitto 180VP5
-9%
25,000,000 VNĐ 22,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 20 tấn
Chiều dài xích: 5m
Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 10 mét Nitto 30VP5
-8%
5,200,000 VNĐ 4,785,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 3 tấn
Chiều dài xích: 10m
Số đường xích tải: 2 sợi
Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 10 mét Nitto 50VP5
-12%
7,550,000 VNĐ 6,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 5 tấn
Chiều dài xích: 10m
Số đường xích tải: 2 sợi
Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 10 mét Nitto 90VP5
-11%
12,750,000 VNĐ 11,369,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 10 tấn
Chiều dài xích: 10m
Số đường xích tải: 4 sợi
Pa lăng xích kéo tay 20 tấn 10 mét Nitto 180VP5
-12%
31,500,000 VNĐ 27,779,000 VNĐ
Thương hiệu:Nitto
Tải trọng: 20 tấn
Chiều dài xích: 10m
Số đường xích tải: 8 sợi
Bá lăng (pa lăng) xích 1 tấn Total THT1611
967,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 2 tấn Total THT1621
1,370,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 3 tấn Total THT1631
1,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 5 tấn Total THT1651
2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 1 tấn Total TCBK0201
1,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 2 tấn Total TCBK0202
1,981,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 3 tấn Total TCBK0203
2,545,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 5 tấn Total TCBK0205
3,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Pa lăng xích kéo tay Kenbo KB2T-3M (2 tấn 3m)
-13%
2,690,000 VNĐ 2,349,000 VNĐ
Thương hiệu:Kenbo
Tải trọng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu