Xe Đẩy Hàng

Xe đẩy hàng 2 bánh Phong Thạnh X370C
-13%
1,100,000 VNĐ 965,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 200Kg
Kích thước sàn xe: 200 x 480mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130N
-9%
1,900,000 VNĐ 1,745,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 500 x 1000mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTL200DS
-6%
3,750,000 VNĐ 3,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 600kg
Kích thước sàn: 780 x 1230mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100DG
-12%
1,500,000 VNĐ 1,325,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 200kg
Kích thước sàn: 450 x 700mm
Xe đẩy hàng 2 bánh Phong Thạnh X370
-12%
990,000 VNĐ 879,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 200kg
Kích thước sàn: 200 x 480mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTL130DS
-10%
2,700,000 VNĐ 2,439,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 350kg
Kích thước sàn: 560 x 860mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 250 S1
-5%
3,500,000 VNĐ 3,330,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 600kg
Kích thước sàn: 750 x 1200mm
Xe đẩy hàng 2 bánh Phong Thạnh X550
-9%
2,050,000 VNĐ 1,879,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 420 x 600mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 200T
-7%
2,800,000 VNĐ 2,619,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 500kg
Kích thước sàn: 580 x 1000mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130T
-9%
2,300,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 500 x 1000mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 200L
-10%
2,750,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 500kg
Kích thước sàn: 580 x 1260mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 T2
-7%
1,800,000 VNĐ 1,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 450 x 700mm
Xe đẩy hàng 2 bánh Phong Thạnh X370 CD
-10%
1,050,000 VNĐ 950,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 200kg
Kích thước sàn: 300 x 480mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 D
-17%
1,500,000 VNĐ 1,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 450 x 700mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130 L
-7%
1,950,000 VNĐ 1,820,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 500 x 1160mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 200N
-6%
3,150,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 500kg
Kích thước sàn: 580 x 1000mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100DN
-7%
1,650,000 VNĐ 1,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 200kg
Kích thước sàn: 455 x 710mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTB 100 T3
-5%
2,300,000 VNĐ 2,189,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 450 x 700mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTL 130T2
-6%
2,900,000 VNĐ 2,749,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 350kg
Kích thước sàn: 560 x 860mm
Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 250 S2 KH
-13%
3,600,000 VNĐ 3,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 600kg
Kích thước sàn: 750 x 1500mm
Xe đẩy hàng công cụ Phong Thạnh XCD100T2
-12%
1,800,000 VNĐ 1,589,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 435 x 755mm
Xe đẩy hàng công cụ Phong Thạnh XCD100T3
-16%
1,900,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 435 x 755mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy UDA-LSC
-10%
4,200,000 VNĐ 3,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 600 x 900mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy UDH-LSC
-11%
4,300,000 VNĐ 3,849,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 500 x 800mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy UPA-LSC
-14%
4,200,000 VNĐ 3,639,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 605 x 905mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy UPL-LSC
-15%
2,100,000 VNĐ 1,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 465 x 720mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy DA-BW
-11%
8,250,000 VNĐ 7,409,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 600 x 900mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản 3 tầng Dandy DM-BT3-DX
-11%
5,890,000 VNĐ 5,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy UDG-LS
-11%
8,100,000 VNĐ 7,219,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 500kg
Kích thước sàn: 750 x 1200mm
Xe đẩy hàng Nhật Bản Dandy UDL-DX
-11%
1,900,000 VNĐ 1,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Dandy
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-300
-14%
1,800,000 VNĐ 1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 610 x 910mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-150
-17%
1,250,000 VNĐ 1,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 475 x 735mm
Xe đẩy hàng Advindeq HD-150
-13%
1,350,000 VNĐ 1,179,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 475 x 730mm
Xe đẩy hàng Advindeq HD-300
-12%
1,950,000 VNĐ 1,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 616 x 916mm
Xe đẩy hàng Advindeq AV120
-19%
1,450,000 VNĐ 1,179,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 100 ~ 120kg
Kích thước sàn: 400 x 600mm
Xe đẩy hàng Advindeq AV230
-14%
2,000,000 VNĐ 1,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 230 ~ 250kg
Kích thước sàn: 700 x 810mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-400
-14%
2,600,000 VNĐ 2,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 400kg
Kích thước sàn: 610 x 910mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-500
-10%
3,150,000 VNĐ 2,839,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 500kg
Kích thước sàn: 610 x 910mm
Xe kéo đi chợ đa năng Advindeq TL-90C
-19%
550,000 VNĐ 450,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 40 - 50kg
Xe đẩy hàng 2 bánh Phong Thạnh X485
-13%
1,650,000 VNĐ 1,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Phong Thạnh
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 220 x 560mm