Thang Nhôm Bàn

Thang nhôm bàn Poongsan PS-15160
-13%
2,550,000 VNĐ 2,230,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 150 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-20160
-13%
2,750,000 VNĐ 2,410,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 200 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160
-8%
2,750,000 VNĐ 2,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 250 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160
-13%
3,050,000 VNĐ 2,670,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160
-16%
3,850,000 VNĐ 3,240,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30200
-9%
3,500,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 2000mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40200
-14%
4,050,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 2000mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30909
-12%
2,550,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40090
-10%
2,750,000 VNĐ 2,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30120
-9%
2,600,000 VNĐ 2,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40120
-11%
3,100,000 VNĐ 2,760,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30606
-12%
2,450,000 VNĐ 2,170,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 600mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30609
-13%
2,650,000 VNĐ 2,320,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30912
-14%
3,050,000 VNĐ 2,630,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301212
-11%
3,450,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301215
-12%
3,750,000 VNĐ 3,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301515
-12%
4,650,000 VNĐ 4,110,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301518
-11%
5,650,000 VNĐ 5,080,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-301818
-11%
6,700,000 VNĐ 6,010,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40606
-12%
2,690,000 VNĐ 2,380,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 600mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40609
-12%
3,050,000 VNĐ 2,690,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40909
-9%
3,200,000 VNĐ 2,940,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40912
-11%
3,550,000 VNĐ 3,160,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401212
-6%
3,950,000 VNĐ 3,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401215
-10%
4,350,000 VNĐ 3,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401515
-12%
5,150,000 VNĐ 4,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401518
-10%
6,250,000 VNĐ 5,640,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-401818
-10%
7,290,000 VNĐ 6,580,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50606
-8%
3,050,000 VNĐ 2,810,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 600mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50609
-11%
3,350,000 VNĐ 3,010,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50909
-12%
3,450,000 VNĐ 3,070,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-50912
-10%
3,750,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501212
-9%
5,250,000 VNĐ 4,790,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1200mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501215
-10%
5,950,000 VNĐ 5,360,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 961 - 1202mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501515
-12%
6,250,000 VNĐ 5,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1500mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501518
-10%
7,300,000 VNĐ 6,630,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1246 - 1487mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-501818
-10%
7,350,000 VNĐ 6,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 500 x 1800mm
Chiều cao sử dụng: 1512 - 1753mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-60606
-10%
3,650,000 VNĐ 3,290,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 600mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-60609
-10%
3,850,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 448 - 593mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-60909
-10%
3,950,000 VNĐ 3,560,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 600 x 900mm
Chiều cao sử dụng: 695 - 936mm