Đục Cầm Tay

Đục gỗ 6mm Total THT4166
75,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 6mm
Đục gỗ 9mm Total THT4196
75,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 9mm
Đục gỗ 12mm Total THT41126
75,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 12mm
Đục gỗ 16mm Total THT41166
75,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 16mm
Đục gỗ 19mm Total THT41196
75,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 19mm
Đục gỗ 22mm Total THT41226
78,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 22mm
Đục gỗ 25mm Total THT41256
90,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 140mm
Chiều rộng: 25mm
Bộ mũi đục gỗ 4 chi tiết Total THT41K0401
270,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Bao gồm: Bộ 4 cây
Chiều dài: 140mm
Mũi đục sắt dẹp 19mm Total THT4211016
160,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 254mm
Kích thước mũi đục: 19mm
Mũi đục sắt dẹp 25mm Total THT4211216
220,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 305mm
Kích thước mũi đục: 25mm
Mũi đục dẹp 22mm Total THT4211026
55,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 250mm
Kích thước đầu: 22mm
Mũi đục dẹp 24mm Total THT4211226
70,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 300mm
Kích thước đầu: 24mm
Mũi đục nhọn 12' Total THT4221216
220,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 305mm
Kích thước đầu: 4mm
Mũi đục nhọn 10' Total THT4221016
160,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 254mm
Kích thước đầu: 4mm
Mũi đục nhọn 10' Total THT4221026
55,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 250mm
Kích thước đầu: 4mm
Mũi đục nhọn 12' Total THT4221226
70,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 300mm
Kích thước đầu: 4mm
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu