Máy Phát Điện

Động cơ nổ dùng xăng 13HP Total TGEN1881
5,174,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 13HP
Động cơ: 4 thì
Khởi động: Giật nổ
Động cơ nổ dùng xăng 6.5HP Total TGEN1682
2,408,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 6.5HP
Động cơ: 4 thì
Khởi động: Giật nổ
Động cơ nổ dùng xăng 5.5HP Total TGEN1681
1,928,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 5.5HP
Động cơ: 4 thì
Khởi động: Giật nổ
Máy phát điện động cơ dầu 12.5KW Total TP2100K3
110,728,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 12.5KW/10.0KW
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V/380V
Máy phát điện động cơ dầu 12.5KW Total TP2100K1
110,728,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 12.5KW/10.0KW
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V
Máy phát điện động cơ dầu 11KW Total TP2100K6
75,460,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 11KW/10KW
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V/380V
Máy phát điện động cơ dầu 11KW Total TP2100K2
75,460,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 11KW/10KW
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V-240V
Máy phát điện động cơ dầu 5.0KW Total TP250003
22,245,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất tối đa: 5.0Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V/380V
Máy phát điện dùng dầu Diesel 5.0KW Total TP250001-1
24,380,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất tối đa: 5.0Kw
Bộ điều chỉnh: ATS
Điện áp ra: 220-240V
Máy phát điện dùng dầu Diesel 5.0KW Total TP250001
23,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 5.0Kw/4.5Kw
Bộ điều chỉnh: AVR
Điện áp ra: 220-240V
Máy phát điện động cơ dầu 5.0KW Total TP450003
19,160,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 5.0Kw/4.5Kw
Bộ điều chỉnh: Ổn áp AVR
Điện áp ra: 220V/380V
Máy phát điện động cơ dầu 5.0KW Total TP450001
20,020,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 5.0Kw/4.5Kw
Bộ điều chỉnh: Ổn áp AVR
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 6.5KW Total TP165006
13,545,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 6.5Kw/5.0Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 5.5KW Total TP155001
12,517,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 5.5Kw/5.0Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 3.5KW Total TP135006E
8,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 3.5Kw/2.8Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 3.5KW Total TP135006
7,109,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 3.5Kw/2.8Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 3.0KW Total TP130005-1
6,348,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 3.0Kw/2.8Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 3.0KW Total TP130005
5,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 3.0Kw/2.8Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 1.2KW Total TP115001
3,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 1.2Kw/1.0Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện động cơ xăng 0.8KW Total TP18001
2,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 0.8Kw/0.65Kw
Động cơ: 2 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Máy phát điện dùng xăng 7.5KW Total TP175006
15,028,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Công suất: 7.5Kw/6.0Kw
Động cơ: 4 thì
Điện áp ra: 220V - 240V
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu