Thang Nhôm Trượt

Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-14%
9,900,000 VNĐ 8,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3,6m
Chiều cao tối đa: 6m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-14%
11,000,000 VNĐ 9,480,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
-14%
12,500,000 VNĐ 10,860,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,6m
Chiều cao tối đa: 8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
-7%
13,500,000 VNĐ 12,610,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5,3m
Chiều cao tối đa: 9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100
-16%
17,000,000 VNĐ 14,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,45m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110
-7%
18,200,000 VNĐ 17,010,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,75m
Chiều cao tối đa: 11m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120
-20%
23,500,000 VNĐ 19,010,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5,15m
Chiều cao tối đa: 12m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
Liên hệ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,45m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3050-2
-14%
3,200,000 VNĐ 2,760,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2,85m
Chiều cao tối đa: 4,56m
Tải trọng tối đa:
Thang nhôm trượt Poongsan 3060-2
-7%
5,100,000 VNĐ 4,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,2m
Chiều cao tối đa: 5,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3070-2
-8%
5,950,000 VNĐ 5,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,5m
Chiều cao tối đa: 5,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3080-2
-10%
6,950,000 VNĐ 6,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3090-2
-12%
7,950,000 VNĐ 7,070,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,5m
Chiều cao tối đa: 7,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3100-2
-7%
8,450,000 VNĐ 7,860,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,2m
Chiều cao tối đa: 9,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3110-2
-10%
9,500,000 VNĐ 8,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,5m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3120-2
-5%
9,800,000 VNĐ 9,380,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước ban đầu: 6,2m
Chiều cao tối đa: 11,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A8
-12%
5,300,000 VNĐ 4,700,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 2.78m
Chiều cao tối đa: 4.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A10
-8%
5,950,000 VNĐ 5,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3.4m
Chiều cao tối đa: 5.1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12
-6%
7,430,000 VNĐ 6,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3.85m
Chiều cao tối đa: 6.3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14
-4%
8,250,000 VNĐ 7,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 7.5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16
-5%
9,900,000 VNĐ 9,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5m
Chiều cao tối đa: 8.7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt cách điện PAL FP-28
12,099,000 VNĐ
Thương hiệu:PAL
Chiều cao ban đầu: 4.55m
Chiều cao tối đa: 7.71m
Tải trọng tối đa: 120kg
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-70
6,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3,3m
Chiều cao tối đa: 7,2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-80
6,800,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.7m
Chiều cao tối đa: 8.2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-90
7,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4m
Chiều cao tối đa: 9.2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-100
8,000,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4.3m
Chiều cao tối đa: 10.2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-110
8,600,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4.7m
Chiều cao tối đa: 10.9m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-50
3,250,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 2.9m
Chiều cao tối đa: 4.6m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-60
3,350,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.3m
Chiều cao tối đa: 5.3m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-70
3,550,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-80
3,850,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4m
Chiều cao tối đa: 6.7m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-90
4,350,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4.3m
Chiều cao tối đa: 7.3m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-100
4,650,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9.4m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-110
5,450,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 10m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-120
6,150,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 6.6m
Chiều cao tối đa: 12m
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc thương hiệu