Thang Nhôm Trượt

Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-12%
9,900,000 VNĐ 8,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3,6m
Chiều cao tối đa: 6m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-10%
11,000,000 VNĐ 9,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
-5%
12,500,000 VNĐ 11,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,6m
Chiều cao tối đa: 8m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
-11%
12,500,000 VNĐ 11,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5,3m
Chiều cao tối đa: 9m
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100
-11%
15,000,000 VNĐ 13,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,45m
Chiều cao tối đa: 10m
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110
-7%
18,200,000 VNĐ 16,999,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,75m
Chiều cao tối đa: 11m
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120
-11%
23,500,000 VNĐ 21,000,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5,15m
Chiều cao tối đa: 12m
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
-9%
15,000,000 VNĐ 13,769,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,45m
Chiều cao tối đa: 10m
Thang nhôm trượt Poongsan 3050-2
-12%
3,950,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2,85m
Chiều cao tối đa: 4,56m
Thang nhôm trượt Poongsan 3060-2
-12%
4,650,000 VNĐ 4,110,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,2m
Chiều cao tối đa: 5,2m
Thang nhôm trượt Poongsan 3070-2
-8%
5,250,000 VNĐ 4,840,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,5m
Chiều cao tối đa: 5,9m
Thang nhôm trượt Poongsan 3080-2
-6%
6,050,000 VNĐ 5,690,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7,3m
Thang nhôm trượt Poongsan 3090-2
-9%
6,950,000 VNĐ 6,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,5m
Chiều cao tối đa: 7,9m
Thang nhôm trượt Poongsan 3100-2
-8%
7,450,000 VNĐ 6,880,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,2m
Chiều cao tối đa: 9,3m
Thang nhôm trượt Poongsan 3110-2
-10%
8,600,000 VNĐ 7,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,5m
Chiều cao tối đa: 10m
Thang nhôm trượt Poongsan 3120-2
-11%
9,500,000 VNĐ 8,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước ban đầu: 6,2m
Chiều cao tối đa: 11,3m
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A8
-9%
4,300,000 VNĐ 3,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 2.78m
Chiều cao tối đa: 4.2m
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A10
-11%
5,550,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3.4m
Chiều cao tối đa: 5.1m
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12
-17%
7,230,000 VNĐ 6,050,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3.85m
Chiều cao tối đa: 6.3m
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14
-18%
7,250,000 VNĐ 6,000,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 7.5m
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16
-14%
8,900,000 VNĐ 7,690,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5m
Chiều cao tối đa: 8.7m