Thiết Bị Nâng Đỡ Ichimens Chính Hãng - Giá Tốt

Xe nâng thấp 2,5 tấn Ichimens XT 540-800
-12%
4,900,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 2500kg
Nâng tối thiểu: 80mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng thấp 2,5 tấn Ichimens XT 540-950
-12%
4,900,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 2500kg
Nâng tối thiểu: 80mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 2,5 tấn Ichimens XT540-1150
-12%
4,900,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 2500kg
Nâng tối thiểu: 80mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 2 tấn Ichimens XT540-1150-2T
-12%
4,700,000 VNĐ 4,160,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 2000kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 3 tấn Ichimens XT540-1150-3T
-10%
5,900,000 VNĐ 5,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 3000kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 5 tấn Inchimes XT540-1150-5T
-11%
12,500,000 VNĐ 11,230,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 5000kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 2,5 tấn Ichimens XT 680-1150
-10%
4,900,000 VNĐ 4,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 2500kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 2,5 tấn Ichimens XT 680-1400
-11%
6,700,000 VNĐ 6,000,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 2500kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay thấp 3 tấn Ichimens XT 680-1150-3T
-12%
5,900,000 VNĐ 5,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 3000kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Xe nâng tay cao 1 tấn Ichimens XC 59-10
-10%
13,200,000 VNĐ 11,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 1000kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 1500mm
Xe nâng tay cao 500kg Ichimens XC 52-05
-10%
10,500,000 VNĐ 9,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 500kg
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 1500mm
Xe nâng thùng phuy 300kg Ichimens XCØ 03-150
-6%
14,100,000 VNĐ 13,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 300kg
Nâng tối thiểu: 180mm
Nâng cao nhất: 1500mm
Xe nâng thùng phuy 500kg Ichimens XCØ 70-05
-6%
13,200,000 VNĐ 12,450,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 500kg
Nâng thấp nhất: 180mm
Nâng cao nhất: 1500mm
Xe nâng điện 1 tấn Ichimens XCE 59-10
-7%
28,800,000 VNĐ 26,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 1000kg
Nâng thấp nhất: 85mm
Nâng cao nhất: 1500mm
Xe nâng điện 1 tấn Ichimens 2XCE 59-10
-5%
35,000,000 VNĐ 33,290,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 1000kg
Nâng thấp nhất: 85mm
Nâng cao nhất: 2500mm
Xe nâng điện thùng phuy Ichimens XCE 03-150
-6%
36,000,000 VNĐ 33,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 300kg
Nâng thấp nhất: 85mm
Nâng cao nhất: 1500mm
Xe nâng bàn 400kg Ichimens XNB 04-80
-10%
6,350,000 VNĐ 5,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 400kg
Nâng thấp nhất: 280mm
Nâng cao nhất: 800mm
Xe nâng bàn 400kg Ichimens XNB 04-130
-11%
11,500,000 VNĐ 10,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 400kg
Nâng thấp nhất: 320mm
Nâng cao nhất: 1300mm
Xe nâng ống 400kg Ichimens XNO04-150
-4%
8,450,000 VNĐ 8,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Ichimens
Tải trọng tối đa: 400kg
Nâng thấp nhất: 85mm
Nâng cao nhất: 1500mm