Con Đội Móc Masada Chính Hãng Giá Rẻ

Con đội móc 5 tấn Masada MHC-5RS-2
-8%
7,500,000 VNĐ 6,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Khả năng móc: 5 tấn
Con đội móc 2 tấn Masada MHC-2RS-2
-12%
7,200,000 VNĐ 6,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Con đội móc 10 tấn Masada MHC-10RS-2
-12%
13,500,000 VNĐ 11,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Khả năng móc: 10 tấn
Kích chân 1.2 tấn Masada MHC-1.2T
-7%
6,950,000 VNĐ 6,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 3 tấn
Khả năng móc: 1,2 tấn
Kích chân 2 tấn Masada MHC-2T
-12%
6,700,000 VNĐ 5,899,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Kích chân 3 tấn Masada MHC-3T
-10%
8,300,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 7 tấn
Khả năng móc: 3 tấn
Kích chân 5 tấn Masada MHC-5T
-12%
7,700,000 VNĐ 6,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Khả năng móc: 5 tấn
Kích chân 7.5 tấn Masada MHC-7.5T
-15%
12,000,000 VNĐ 10,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Khả năng móc: 7,5 tấn
Kích chân 10 tấn Masada MHC-10T
-17%
14,000,000 VNĐ 11,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Khả năng móc: 10 tấn
Kích chân 15 tấn Masada MHC-15T
-9%
32,000,000 VNĐ 29,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Khả năng móc: 15 tấn
Kích chân 1,5 tấn Masada MHC-1.5SL-2
-12%
7,800,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Khả năng móc: 1,5 tấn
Kích chân 3 tấn Masada MHC-3SL-2
-10%
12,700,000 VNĐ 11,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Khả năng móc: 3 tấn
Kích chân 6 tấn Masada MHC-6SL-2
-7%
18,000,000 VNĐ 16,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Khả năng móc: 6 tấn
Kích chân 1,8 tấn Masada MHC-1.8V-2
-16%
5,500,000 VNĐ 4,659,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 2.7 tấn
Khả năng móc: 1.6 tấn