Đại Lý Phân Phối Máy Phay Makita Chính Hãng - Giá Tốt

Máy ghép mộng Makita PJ7000 (100mm)
4,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 701W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy phay cạnh 530W Makita 3709 (1/4')
1,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 530W
Đường kính trục: 6.35mm
Máy đánh cạnh Makita 3711 (1/4')
1,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 530W
Đường kính trục: 6 - 6,35mm
Máy đánh cạnh 710W Makita RT0700C
2,525,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 710W
Đường kính trục: 6.35 - 9.5mm
Máy đánh cạnh Makita M3700B
1,127,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 530W
Đường kính trục: 6.35mm (1/4")
Máy đánh cạnh Makita M3701B
1,127,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 530W
Đường kính trục: 6.35mm (1/4")
Máy đánh cạnh Makita M3702B (530W)
1,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 530W
Đường kính trục: 6.35mm (1/4")
Máy đánh cạnh Makita N3701
2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 440W
Đường kính trục: 6.35mm (1/4")
Máy đánh cạnh Makita RT0702C
2,615,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 710W
Đường kính trục: 6 - 8mm
Máy phay gỗ Makita 3600H
7,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 1500W
Đường kính trục: 12mm (1/2")
Máy phay gỗ Makita 3612BR
7,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 1600W
Đường kính trục: 12mm
Máy phay Makita RP0900 (900W)
2,355,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 900W
Đường kính trục: 6 - 8mm
Máy phay 1.850W Makita RP1800 (12mm)
8,008,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 1850W
Đường kính trục: 6 - 12mm
Máy phay sâu 1650W Makita RP1801 (12mm)
7,930,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 1650W
Đường kính trục: 6 - 12mm
Máy phay Makita RP2301FC (2.100W)
Liên hệ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 2100W
Đường kính trục: 12mm (1/2")
Máy phay Makita M3600B (12mm)
2,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 1650W
Đường kính trục: 12.7mm (1/2")
Máy phay Makita RP1803F (1/2')
8,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 1650W
Đường kính trục: 12.7mm (1/2")
Máy phay Makita RP2303FC (1/2'/12.7mm)
9,470,000 VNĐ
Thương hiệu:Makita
Công suất: 2100W
Đường kính trục: 12.7mm (1/2")