Thang Nhôm An Toàn Poongsan Chính Hãng - Giá Tốt

Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-18 (5+2)
27,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1.37m
Chiều cao tối đa: 1.93m
Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-24 (6+3)
30,180,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1.6m
Chiều cao tối đa: 2.4m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-30 (7+4)
32,730,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1.93m
Chiều cao tối đa: 3.06m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-36 (8+5)
35,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2.21m
Chiều cao tối đa: 3.62m
Thang nhôm an toàn Hàn Quốc Poongsan PSL-42 (9+6)
38,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2.49m
Chiều cao tối đa: 4.19m
Thang nhôm an toàn Poongsan PSL-48 (10+7)
44,430,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2.77m
Chiều cao tối đa: 4.75m