Đại Lý Phân Phối Thang Nhôm Poongsan Hàn Quốc Chính Hãng

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-44
-13%
3,450,000 VNĐ 3,010,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,26m
Chiều cao chữ A: 2.11m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-43
-12%
2,750,000 VNĐ 2,430,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 96cm
Chiều cao chữ A: 1.53m
Chiều cao chữ I: 3.16m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-47
-11%
6,200,000 VNĐ 5,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chữ A tối thiểu: 2,1m
Chữ A tối đa: 3,7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-48
-12%
7,500,000 VNĐ 6,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chữ A tối thiểu: 2,4m
Chữ A tối đa: 4,37m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-49
-15%
8,700,000 VNĐ 7,410,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chữ A tối thiểu: 2,68m
Chữ A tối đa: 4,94m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-50
-15%
9,950,000 VNĐ 8,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chữ A tối thiểu: 2,96m
Chữ A tối đa: 5,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-51
-9%
11,700,000 VNĐ 10,710,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chữ A tối thiểu: 3,26m
Chữ A tối đa: 6,1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-52
-15%
14,500,000 VNĐ 12,370,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,56m
Chiều cao chữ A Max: 6,7m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-53
-11%
15,800,000 VNĐ 14,200,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chữ A tối thiểu: 3,86m
Chữ A tối đa: 7,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-4
-11%
1,750,000 VNĐ 1,570,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,21m
Chiều cao chữ I: 2,49m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-5
-9%
2,150,000 VNĐ 1,960,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3,1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-6
-10%
2,600,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,8m
Chiều cao chữ I: 3,7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-7
-8%
2,950,000 VNĐ 2,730,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,06m
Chiều cao chữ I: 4,29m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-8
-11%
3,500,000 VNĐ 3,120,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,34m
Chiều cao chữ I: 4,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-9
-10%
3,900,000 VNĐ 3,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,62m
Chiều cao chữ I: 5,49m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-46
-9%
4,800,000 VNĐ 4,410,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,8m
Chữ A tối đa: 3,2m
Chữ I tối đa: 6,77m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-45
-8%
3,950,000 VNĐ 3,670,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,52m
Chữ A tối đa: 2,65m
Chữ I tối đa: 5,57m
Thang nhôm trượt Poongsan 3050-2
-7%
4,250,000 VNĐ 3,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2,85m
Chiều cao tối đa: 4,56m
Tải trọng tối đa:
Thang nhôm trượt Poongsan 3060-2
-7%
5,100,000 VNĐ 4,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,2m
Chiều cao tối đa: 5,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3070-2
-8%
5,950,000 VNĐ 5,510,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,5m
Chiều cao tối đa: 5,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3080-2
-10%
6,950,000 VNĐ 6,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3090-2
-12%
7,950,000 VNĐ 7,070,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,5m
Chiều cao tối đa: 7,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3100-2
-7%
8,450,000 VNĐ 7,860,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,2m
Chiều cao tối đa: 9,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3110-2
-10%
9,500,000 VNĐ 8,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,5m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm trượt Poongsan 3120-2
-5%
9,800,000 VNĐ 9,380,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước ban đầu: 6,2m
Chiều cao tối đa: 11,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 2m Hàn Quốc Poongsan 3020-1
-12%
1,750,000 VNĐ 1,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 2,5m Hàn Quốc Poongsan 3025-1
-11%
2,150,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 2,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 3m Hàn Quốc Poongsan 3030-1
-13%
2,650,000 VNĐ 2,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 3,5m Hàn Quốc Poongsan 3035-1
-10%
2,950,000 VNĐ 2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 3,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 4m Hàn Quốc Poongsan 3040-1
-13%
3,500,000 VNĐ 3,070,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 4,5m Hàn Quốc Poongsan 3045-1
-12%
3,900,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 4,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 5m Hàn Quốc Poongsan 3050-1
-12%
4,300,000 VNĐ 3,820,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 5,5m Hàn Quốc Poongsan 3055-1
-10%
4,650,000 VNĐ 4,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 6m Hàn Quốc Poongsan 3060-1
-9%
5,000,000 VNĐ 4,570,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-15160
-12%
2,800,000 VNĐ 2,470,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 150 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-20160
-12%
3,050,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 200 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160
-10%
3,200,000 VNĐ 2,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 250 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160
-10%
3,500,000 VNĐ 3,170,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160
-11%
4,150,000 VNĐ 3,700,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30200
-10%
4,250,000 VNĐ 3,830,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 2000mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Tải trọng tối đa: 150kg