Đại Lý Phân Phối Thang Nhôm Rút Gọn FujiHome Chính Hãng - Giá Tốt

Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI380
-20%
2,300,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,86m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI440
-18%
2,560,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Kích thước thu gọn: 0,93m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI500
-16%
2,780,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA07
-14%
2,820,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,9m
Chiều cao chữ A: 2,1m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA08
-16%
3,240,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 2,37m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI380R
-20%
2,290,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Kích thước thu gọn: 0,86m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI440R
-10%
2,490,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Kích thước thu gọn: 0,93m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn FujiHome TLI500R
-17%
2,690,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Kích thước thu gọn: 1m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA07R
-16%
2,790,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,9m
Chiều cao chữ A: 2,1m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút gọn chữ A FujiHome TLA08R
-20%
3,290,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 2,37m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI380IR
-32%
2,190,000 VNĐ 1,490,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,88m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI440IR
-17%
2,390,000 VNĐ 1,990,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,94m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang inox rút gọn đơn FujiHome TLI540IR
-20%
2,590,000 VNĐ 2,090,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao tối đa: 5,4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA07IR
-20%
2,990,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,94m
Chiều cao chữ A: 2,2m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA08IR
-21%
3,290,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,96m
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang inox rút gọn chữ A FujiHome TLA09IR
-27%
3,590,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
Thương hiệu:FujiHome
Chiều cao ban đầu: 0,98m
Chiều cao chữ A: 2,8m
Chiều cao chữ I: 5,6m