Thang Nhôm Advindeq Chính Hãng - Giá Tốt

Thang nhôm rút đôi 5.6m Advindeq ADT709B
-10%
3,950,000 VNĐ 3,590,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 98cm
Chiều cao chữ A: 2,8m
Chiều cao chữ I: 5,6m
Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT708B
-13%
4,300,000 VNĐ 3,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 95cm
Chiều cao chữ A: 2,37m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT707B
-14%
4,100,000 VNĐ 3,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 92cm
Chiều cao chữ A: 2,1m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT706B
-10%
3,600,000 VNĐ 3,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 89cm
Chiều cao chữ A: 1,83m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Thang nhôm rút gọn đơn 4.8m Advindeq ADT214F
-30%
4,100,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 94cm
Chiều cao tối đa: 4,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn 3.8m Advindeq ADT212F
-11%
3,200,000 VNĐ 2,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 86cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn 4.9m Advindeq ADT214B
-11%
2,900,000 VNĐ 2,590,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 90cm
Chiều cao tối đa: 4,9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT212B
-15%
2,800,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 86cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT210B
-12%
2,600,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 0,8m
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT208B
-13%
2,450,000 VNĐ 2,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 74cm
Chiều cao tối đa: 2,6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế bản to 5 bậc Advindeq ADS-705
1,140,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Chiều cao tới ghế: 1170mm
Chiều cao tới tay vịn: 1660mm