Máy Mài Góc Bosch Chính Hãng - Giá Tốt

Máy mài góc Bosch GWS 2200-180
2,870,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 2200W
Đường kính lưỡi: 180mm
Máy mài góc Bosch GWS 060 (100mm)
918,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 670W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 1200W Bosch GWS 12-125 S
2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 1200W
Đường kính đĩa: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 9-125
1,370,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 900W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 7-125
1,219,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T (720W)
1,239,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 1800W Bosch GWS 18-125 L
3,825,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 1800W
Đường kính lưỡi: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 18-150 L
3,969,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 1800W
Đường kính lưỡi: 150mm
Máy mài góc Bosch GWS 750-100
1,105,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 750W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET (720W)
1,505,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc Bosch GWS 900-100
1,370,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 900W
Đường kính lưỡi: 100mm
Máy mài góc 2400W Bosch GWS 24-180
3,440,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 2400W
Đường kính đĩa: 180mm
Máy mài góc Bosch GWS 9-100 P
1,635,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 900W
Đường kính đĩa: 100mm
Máy mài góc Bosch GWS 900-125 S (Điều chỉnh tốc độ)
1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 900W
Đường kính đĩa: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 900-100S
1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 900W
Đường kính đĩa: 100mm
Máy mài góc Bosch GWS 700 (100mm)
1,000,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 710W
Đường kính đĩa: 100mm
Máy mài góc Bosch GWS 6-100 S (Công tắc đuôi)
1,155,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 710W
Đường kính đĩa: 100mm
Máy mài góc Bosch GWS 14-125 S (Có điều tốc)
3,395,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 1400W
Đường kính đĩa: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 17-125 S (Có điều tốc)
3,615,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 1700W
Đường kính đĩa: 125mm
Máy mài góc Bosch GWS 17-150 S (Có điều tốc)
3,670,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 1700W
Đường kính đĩa: 150mm
Máy mài góc lớn Bosch GWS 2200-230
2,955,000 VNĐ
Thương hiệu:Bosch
Công suất: 2200W
Đường kính lưỡi: 230mm