Đại Lý Phân Phối Thang Nhôm Trượt IG Chính Hãng - Giá Tốt

Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-70
6,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3,3m
Chiều cao tối đa: 7,2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-80
6,800,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.7m
Chiều cao tối đa: 8.2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-90
7,400,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4m
Chiều cao tối đa: 9.2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-100
8,000,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4.3m
Chiều cao tối đa: 10.2m
Thang nhôm trượt 3 khúc Hàn Quốc IG EX3L-110
8,600,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4.7m
Chiều cao tối đa: 10.9m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-50
3,250,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 2.9m
Chiều cao tối đa: 4.6m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-60
3,350,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.3m
Chiều cao tối đa: 5.3m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-70
3,550,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-80
3,850,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4m
Chiều cao tối đa: 6.7m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-90
4,350,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 4.3m
Chiều cao tối đa: 7.3m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-100
4,650,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9.4m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-110
5,450,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 10m
Thang nhôm trượt Hàn Quốc IG EX2L-120
6,150,000 VNĐ
Thương hiệu:IG
Chiều cao ban đầu: 6.6m
Chiều cao tối đa: 12m