Đại Lý Phân Phối Thiết Bị Nâng Đỡ Total Chính Hãng - Giá Tốt

Xe nâng tay 2.5 tấn Total THT301251
6,212,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng tối đa: 2.5 tấn
Nâng tối thiểu: 85mm
Nâng tối đa: 200mm
Bá lăng (pa lăng) xích 1 tấn Total THT1611
967,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 2 tấn Total THT1621
1,370,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 3 tấn Total THT1631
1,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 5 tấn Total THT1651
2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 1 tấn Total TCBK0201
1,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 2 tấn Total TCBK0202
1,981,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 3 tấn Total TCBK0203
2,545,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 5 tấn Total TCBK0205
3,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Con đội 2 tấn Total THT109022
295,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Nâng thấp nhất: 181mm
Nâng cao nhất: 345mm
Con đội 4 tấn Total THT109042
325,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 4 tấn
Nâng thấp nhất: 194mm
Nâng cao nhất: 372mm
Con đội 6 tấn Total THT109062
510,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 6 tấn
Nâng thấp nhất: 216mm
Nâng cao nhất: 413mm
Con đội 10 tấn Total THT109102
590,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 10 tấn
Nâng thấp nhất: 230mm
Nâng cao nhất: 460mm
Con đội 12 tấn Total THT109122
620,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 12 tấn
Nâng thấp nhất: 230mm
Nâng cao nhất: 465mm
Con đội 20 tấn Total THT109202
865,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 20 tấn
Nâng thấp nhất: 242mm
Nâng cao nhất: 452mm
Con đội 30 tấn Total THT109302
1,878,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 30 tấn
Nâng thấp nhất: 285mm
Nâng cao nhất: 465mm
Con đội 50 tấn Total THT109502
2,485,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 50 tấn
Nâng thấp nhất: 300mm
Nâng cao nhất: 480mm
Con đội cá sấu 2 tấn Total THT10821
737,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao tối thiểu: 140mm
Chiều cao tối đa: 340mm
Con đội cá sấu 3 tấn Total THT10832
1,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao tối thiểu: 135mm
Chiều cao tối đa: 410mm
Con đội cá sấu 3 tấn Total THT10831
1,685,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao tối thiểu: 150mm
Chiều cao tối đa: 530mm
Con đội cá sấu 3 tấn Total THT10838
2,807,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao tối thiểu: 140mm
Chiều cao tối đa: 520mm
Con đội cá sấu 5 tấn Total THT10805L
10,264,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao tối thiểu: 150mm
Chiều cao tối đa: 560mm
Con đội cá sấu 10 tấn Total THT10810L
14,630,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 10 tấn
Chiều cao tối thiểu: 160mm
Chiều cao tối đa: 560mm
Con đội cá sấu 3 tấn Total THT10833
2,709,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao tối thiểu: 145mm
Chiều cao tối đa: 500mm
Con đội cá sấu 3 tấn (nâng nhanh) Total THT10834
2,954,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao tối thiểu: 85mm
Chiều cao tối đa: 515mm
Con đội kê 2 tấn Total THJS0201
386,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao tối thiểu: 250mm
Chiều cao tối đa: 380mm
Con đội kê 3 tấn Total THJS0301
494,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao tối thiểu: 270mm
Chiều cao tối đa: 410mm
Danh mục sản phẩm