Đại Lý Chính Hãng Masada Nhật Bản Tại Việt Nam

Con đội móc 5 tấn Masada MHC-5RS-2
-8%
7,500,000 VNĐ 6,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Khả năng móc: 5 tấn
Con đội 2 tấn Masada MS-2
-19%
800,000 VNĐ 649,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Tải trọng nâng: 2 tấn
Kích thước ban đầu: 180mm
Hành trình nâng: 115mm
Con đội 3 tấn Masada MS-3
-17%
900,000 VNĐ 750,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Tải trọng nâng: 3 tấn
Kích thước ban đầu: 190mm
Hành trình: 115mm
Con đội 5 tấn Masada MS-5Y
-17%
990,000 VNĐ 830,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Tải trọng nâng: 5 tấn
Nâng thấp nhất: 200mm
Nâng cao nhất: 390mm
Con đội 7 tấn Masada MH-7
-22%
1,300,000 VNĐ 1,025,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 7 tấn
Chiều cao nhỏ nhất: 200 mm
Chiều cao lớn nhất: 390 mm
Con đội 10 tấn Masada MH-10
-15%
1,500,000 VNĐ 1,290,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Chiều cao ban đầu: 240mm
Chiều cao lớn nhất: 470 mm
Con đội 15 tấn Masada MH-15
-15%
2,000,000 VNĐ 1,710,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Chiều cao ban đầu: 265 mm
Chiều cao lớn nhất: 510 mm
Con đội 20 tấn Masada MH-20
-13%
2,200,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Chiều cao ban đầu: 270 mm
Chiều cao lớn nhất: 430 mm
Con đội 50 tấn Masada MH-50Y
-11%
9,500,000 VNĐ 8,520,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Tải trọng nâng: 50 tấn
Chiều cao ban đầu: 305mm
Nâng cao nhất: 475mm
Con đội 100 tấn Masada MH-100Y
-11%
38,000,000 VNĐ 34,099,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Tải trọng nâng: 100 tấn
Chiều cao ban đầu: 305mm
Nâng cao nhất: 450mm
Kích thủy lực lùn 10 tấn Masada MHB-10
-17%
1,600,000 VNĐ 1,339,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Chiều cao ban đầu: 170 mm
Chiều cao lớn nhất: 340 mm
Kích thủy lực lùn 15 tấn Masada MHB-15
-15%
1,850,000 VNĐ 1,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Chiều cao ban đầu: 170mm
Chiều cao tối đa: 330mm
Kích thủy lực lùn 20 tấn Masada MHB-20
-10%
2,600,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Chiều cao ban đầu: 180mm
Chiều cao tối đa: 305mm
Kích thủy lực lùn 30 tấn Masada MHB-30
-11%
3,900,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Chiều cao ban đầu: 180mm
Chiều cao tối đa: 260mm
Kích thủy lực lùn 30 tấn Masada MHB-30Y
-11%
3,900,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Chiều cao ban đầu: 180mm
Chiều cao tối đa: 260mm
Con đội móc 2 tấn Masada MHC-2RS-2
-11%
7,600,000 VNĐ 6,805,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Con đội móc 10 tấn Masada MHC-10RS-2
-12%
13,500,000 VNĐ 11,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Khả năng móc: 10 tấn
Kích chân 1.2 tấn Masada MHC-1.2T
-7%
6,950,000 VNĐ 6,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 3 tấn
Khả năng móc: 1,2 tấn
Kích chân 2 tấn Masada MHC-2T
-12%
6,700,000 VNĐ 5,899,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Kích chân 3 tấn Masada MHC-3T
-10%
9,000,000 VNĐ 8,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 7 tấn
Khả năng móc: 3 tấn
Kích chân 5 tấn Masada MHC-5T
-12%
7,700,000 VNĐ 6,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Khả năng móc: 5 tấn
Kích chân 7.5 tấn Masada MHC-7.5T
-15%
12,000,000 VNĐ 10,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Khả năng móc: 7,5 tấn
Kích chân 10 tấn Masada MHC-10T
-17%
14,000,000 VNĐ 11,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Khả năng móc: 10 tấn
Kích chân 15 tấn Masada MHC-15T
-9%
32,000,000 VNĐ 29,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Khả năng móc: 15 tấn
Kích chân 1,5 tấn Masada MHC-1.5SL-2
-12%
7,800,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Khả năng móc: 1,5 tấn
Kích chân 3 tấn Masada MHC-3SL-2
-10%
12,700,000 VNĐ 11,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Khả năng móc: 3 tấn
Kích chân 6 tấn Masada MHC-6SL-2
-7%
18,000,000 VNĐ 16,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Khả năng móc: 6 tấn
Kích chân 1,8 tấn Masada MHC-1.8V-2
-16%
5,500,000 VNĐ 4,659,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 2.7 tấn
Khả năng móc: 1.6 tấn
Kích thủy lực mini 5 tấn Masada MMJ-5T-2
-15%
5,500,000 VNĐ 4,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Nâng thấp nhất: 85mm
Nâng cao nhất: 125mm
Kích thủy lực mini 5 tấn Masada MMJ-5C-2
-15%
5,400,000 VNĐ 4,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Nâng thấp nhất: 60 mm
Nâng cao nhất: 80 mm
Kích thủy lực mini 10 tấn Masada MMJ-10
-9%
9,000,000 VNĐ 8,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Nâng thấp nhất: 120 mm
Nâng cao nhất: 150 mm
Kích thủy lực mini 20 tấn Masada MMJ-20
-9%
9,600,000 VNĐ 8,749,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Nâng thấp nhất: 130 mm
Nâng cao nhất: 160 mm
Kích thủy lực mini 50 tấn Masada MMJ-50Y
-9%
26,000,000 VNĐ 23,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 50 tấn
Nâng thấp nhất: 140 mm
Nâng cao nhất: 170 mm
Kích thủy lực có đồng hồ 10 tấn Masada MH-10P
-9%
13,600,000 VNĐ 12,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Chiều cao ban đầu: 240mm
Chiều cao tối đa: 470mm
Kích thủy lực có đồng hồ 15 tấn Masada MH-15P
-11%
14,500,000 VNĐ 12,969,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Chiều cao ban đầu: 265mm
Chiều cao tối đa: 510mm
Kích thủy lực có đồng hồ 20 tấn Masada MH-20P
-5%
15,600,000 VNĐ 14,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Chiều cao ban đầu: 270mm
Chiều cao tối đa: 430mm
Kích nâng 2 tầng Masada NPD-1.5-5
-18%
1,350,000 VNĐ 1,109,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 1.5 tấn
Chiều cao ban đầu: 170mm
Chiều cao tối đa: 375mm
Kích nâng 2 tầng Masada HPD-4I(N)
-13%
1,650,000 VNĐ 1,449,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 4 tấn
Chiều cao ban đầu: 150mm
Chiều cao tối đa: 340mm
Kích nâng 2 tầng 10 tấn Masada HFD-10-2
-9%
6,900,000 VNĐ 6,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Chiều cao ban đầu: 170mm
Chiều cao tối đa: 420mm
Kích nâng 2 tầng 15 tấn Masada HFD-15
-9%
9,200,000 VNĐ 8,389,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Chiều cao ban đầu: 150 mm
Chiều cao tối đa: 420 mm