Đại Lý Phân Phối Nikawa Chính Hãng Tại Việt Nam

Thang nhôm rút Nikawa NK-48
-14%
3,250,000 VNĐ 2,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 1m
Chiều cao tối đa: 4,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32
-10%
2,350,000 VNĐ 2,119,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 78cm
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44
-14%
4,200,000 VNĐ 3,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 1.27m
Chiều cao chữ A: 2.12m
Chiều cao chữ I: 4.15m
Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43
Liên hệ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 99cm
Chiều cao chữ A: 1.47m
Chiều cao chữ I: 3.03m
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 PRO
-8%
2,750,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 92cm
Chiều cao tối đa: 3.8m
Thang nhôm rút gọn đôi Nikawa NK-44AI-PRI
-6%
3,700,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 85cm
Chiều cao chữ A: 2.2m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-26
-17%
2,150,000 VNĐ 1,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 74cm
Chiều cao tối đa: 2,6m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-PRI
-12%
3,500,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 75cm
Chiều cao chữ A: 1.9m
Chiều cao chữ I: 3.8m
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-32AI
-8%
3,250,000 VNĐ 2,999,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Kích thước rút gọn: 65cm
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,2m
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C
Liên hệ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,06m
Chiều cao chữ I: 2,17m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C
-12%
1,800,000 VNĐ 1,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,33m
Chiều cao chữ I: 2,67m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C
-11%
2,100,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,21m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C
-9%
2,500,000 VNĐ 2,299,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,87m
Chiều cao chữ I: 3,75m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-8C
-11%
2,850,000 VNĐ 2,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 2,38m
Chiều cao chữ I: 4,72m
Tải trọng: 110kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKP-03
-14%
1,350,000 VNĐ 1,169,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,28m
Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKP-04
-13%
1,550,000 VNĐ 1,349,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 94cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,4m
Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKP-05
-8%
1,650,000 VNĐ 1,529,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,12m
Chiều cao tới tay vịn: 1,55m
Thang ghế Nikawa NKA-03
-17%
1,100,000 VNĐ 919,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,18m
Thang ghế Nikawa NKA-04
-12%
1,300,000 VNĐ 1,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 97cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,44m
Thang ghế Nikawa NKA-05
-14%
1,450,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,21m
Chiều cao tới tay vịn: 1,68m
Thang ghế Nikawa NKA-06
-10%
1,800,000 VNĐ 1,629,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,46m
Chiều cao tới tay vịn: 1,88m
Thang ghế Nikawa NKS-04
-13%
1,200,000 VNĐ 1,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 92cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,34m
Thang ghế Nikawa NKS-05
-17%
1,500,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,15m
Chiều cao tới tay vịn: 1,58m
Thang ghế Nikawa NKS-06
-12%
1,750,000 VNĐ 1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ghế: 1,39m
Chiều cao tới tay vịn: 1,81m
Thang nhôm chữ A Nikawa NKD-03
-14%
950,000 VNĐ 820,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 75cm
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Nikawa NKD-04
-15%
1,100,000 VNĐ 940,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Nikawa NKD-05
-20%
1,350,000 VNĐ 1,089,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,26m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A Nikawa NKD-06
-12%
1,450,000 VNĐ 1,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-5C
-14%
2,250,000 VNĐ 1,949,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,47m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-6C
-13%
2,450,000 VNĐ 2,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 1,75m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-7C
-10%
2,650,000 VNĐ 2,389,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 2,03m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang chữ A cách điện Nikawa NKJ-8C
-14%
3,100,000 VNĐ 2,689,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao chữ A: 2,3m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-43
-14%
2,100,000 VNĐ 1,809,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 1,05m
Chiều cao chữ A: 1,75m
Chiều cao chữ I: 3,5m
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-44
-9%
2,450,000 VNĐ 2,239,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 1,28m
Chiều cao chữ A: 2,29m
Chiều cao chữ I: 4,58m
Thang gấp đa năng 4 đoạn Nikawa NKG-45
-12%
2,900,000 VNĐ 2,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 1,56m
Chiều cao chữ A: 2,83m
Chiều cao chữ I: 5,69m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-12%
9,900,000 VNĐ 8,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 3,6m
Chiều cao tối đa: 6m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-10%
11,000,000 VNĐ 9,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
-5%
12,500,000 VNĐ 11,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,6m
Chiều cao tối đa: 8m
Thang trượt cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
-11%
12,500,000 VNĐ 11,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 5,3m
Chiều cao tối đa: 9m
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-100
-11%
15,000,000 VNĐ 13,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikawa
Chiều cao ban đầu: 4,45m
Chiều cao tối đa: 10m