Thang Nhôm Telesteps Thụy Điển Chính Hãng Giá Cực Sốc

Thang nhôm rút Telesteps HPS-38BC 3.8m
-11%
6,800,000 VNĐ 6,089,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 84cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps HPS-33BA 3.3m
-11%
5,600,000 VNĐ 5,039,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 78cm
Chiều cao tối đa: 3,3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps HPX-38 Pro 3.8m
-6%
7,900,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 87cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 70232 (3.2m)
-12%
4,600,000 VNĐ 4,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 80cm
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps HPX-32 Pro (3.2m)
-6%
6,950,000 VNĐ 6,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 80cm
Chiều cao tối đa: 3,2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 50126 (2.6m)
-9%
3,500,000 VNĐ 3,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 73cm
Chiều cao tối đa: 2,6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 50133 (3.3m)
-12%
3,950,000 VNĐ 3,499,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 79cm
Chiều cao tối đa: 3,3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 40135 (3.5m)
-14%
4,500,000 VNĐ 3,899,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 80cm
Chiều cao tối đa: 3,5m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 60238 (3.8m)
-11%
7,100,000 VNĐ 6,369,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 84cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 60739 (3.9m)
-10%
4,050,000 VNĐ 3,649,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 92cm
Chiều cao tối đa: 3,9m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút chữ A Telesteps 51720 (2m)
-15%
4,950,000 VNĐ 4,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 84cm
Chiều cao chữ A: 1,93m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút chữ A Telesteps TCL-30 (3m)
-17%
12,500,000 VNĐ 10,439,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 78cm
Chiều cao tối đa: 3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 60630 (3.0m)
-17%
12,500,000 VNĐ 10,439,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 78cm
Chiều cao tối đa: 3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút chữ A Telesteps TCL-230 (2.3m)
-12%
8,850,000 VNĐ 7,869,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 78cm
Chiều cao tối đa: 2,3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút chữ A Telesteps TCL-23 (2.3m)
-9%
9,800,000 VNĐ 8,999,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 71cm
Chiều cao tối đa: 2,3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm rút Telesteps 70238 (3.8m)
-11%
4,950,000 VNĐ 4,449,000 VNĐ
Thương hiệu:Telesteps
Kích thước rút gọn: 87cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Tải trọng tối đa: 150kg