Thang Nhôm Poongsan Hàn Quốc Chính Hãng - Giá Sốc

Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-44
-10%
3,350,000 VNĐ 3,020,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,26m
Chiều cao chữ A: 2.11m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-43
-11%
2,750,000 VNĐ 2,470,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 96cm
Chiều cao chữ A: 1.53m
Chiều cao chữ I: 3.16m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-47
-12%
6,200,000 VNĐ 5,480,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2,1m
Chiều cao chữ A max: 3,7m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-48
-14%
7,500,000 VNĐ 6,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 2,4m
Chiều cao chữ A Max: 4,37m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-49
-16%
8,700,000 VNĐ 7,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 2,68m
Chiều cao chữ A Max: 4,94m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-50
-17%
9,950,000 VNĐ 8,280,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 2,96m
Chiều cao chữ A Max: 5,5m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-51
-16%
11,700,000 VNĐ 9,940,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,26m
Chiều cao chữ A Max: 6,1m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-52
-15%
13,500,000 VNĐ 11,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,56m
Chiều cao chữ A Max: 6,7m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-53
-16%
15,800,000 VNĐ 13,310,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A Min: 3,86m
Chiều cao chữ A Max: 7,3m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-4
-13%
1,750,000 VNĐ 1,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,21m
Chiều cao chữ I: 2,49m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-5
-12%
2,150,000 VNĐ 1,910,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3,1m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-6
-12%
2,600,000 VNĐ 2,290,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 1,8m
Chiều cao chữ I: 3,7m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-7
-10%
2,950,000 VNĐ 2,660,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,06m
Chiều cao chữ I: 4,29m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-8
-11%
3,400,000 VNĐ 3,040,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,34m
Chiều cao chữ I: 4,9m
Thang nhôm chữ A Hàn Quốc Poongsan OA-9
-11%
3,800,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao chữ A: 2,62m
Chiều cao chữ I: 5,49m
Tải trọng: 150kg
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-46
-10%
4,800,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,8m
Chữ A tối đa: 3,2m
Chữ I tối đa: 6,77m
Thang nhôm Hàn Quốc Poongsan PS-45
-9%
3,950,000 VNĐ 3,620,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 1,52m
Chữ A tối đa: 2,65m
Chữ I tối đa: 5,57m
Thang nhôm trượt Poongsan 3050-2
-12%
3,950,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 2,85m
Chiều cao tối đa: 4,56m
Thang nhôm trượt Poongsan 3060-2
-12%
4,650,000 VNĐ 4,110,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,2m
Chiều cao tối đa: 5,2m
Thang nhôm trượt Poongsan 3070-2
-8%
5,250,000 VNĐ 4,840,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 3,5m
Chiều cao tối đa: 5,9m
Thang nhôm trượt Poongsan 3080-2
-6%
6,050,000 VNĐ 5,690,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,2m
Chiều cao tối đa: 7,3m
Thang nhôm trượt Poongsan 3090-2
-9%
6,950,000 VNĐ 6,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 4,5m
Chiều cao tối đa: 7,9m
Thang nhôm trượt Poongsan 3100-2
-8%
7,450,000 VNĐ 6,880,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,2m
Chiều cao tối đa: 9,3m
Thang nhôm trượt Poongsan 3110-2
-10%
8,600,000 VNĐ 7,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao ban đầu: 5,5m
Chiều cao tối đa: 10m
Thang nhôm trượt Poongsan 3120-2
-11%
9,500,000 VNĐ 8,490,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước ban đầu: 6,2m
Chiều cao tối đa: 11,3m
Thang nhôm thẳng 2m Hàn Quốc Poongsan 3020-1
-9%
1,600,000 VNĐ 1,459,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 2,5m Hàn Quốc Poongsan 3025-1
-19%
2,050,000 VNĐ 1,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 2,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 3m Hàn Quốc Poongsan 3030-1
-12%
2,250,000 VNĐ 1,989,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 3,5m Hàn Quốc Poongsan 3035-1
-12%
2,650,000 VNĐ 2,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 3,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 4m Hàn Quốc Poongsan 3040-1
-10%
2,950,000 VNĐ 2,680,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 4,5m Hàn Quốc Poongsan 3045-1
-11%
3,350,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 4,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 5m Hàn Quốc Poongsan 3050-1
-11%
3,750,000 VNĐ 3,340,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 5,5m Hàn Quốc Poongsan 3055-1
-10%
4,050,000 VNĐ 3,670,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 5,5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm thẳng 6m Hàn Quốc Poongsan 3060-1
-11%
4,450,000 VNĐ 3,990,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Chiều cao sử dụng: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm bàn Poongsan PS-15160
-13%
2,550,000 VNĐ 2,230,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 150 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-20160
-13%
2,750,000 VNĐ 2,410,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 200 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-25160
-8%
2,750,000 VNĐ 2,540,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 250 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30160
-13%
3,050,000 VNĐ 2,670,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-40160
-16%
3,850,000 VNĐ 3,240,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 400 x 1600mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm
Thang nhôm bàn Poongsan PS-30200
-9%
3,500,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ
Thương hiệu:Poongsan
Kích thước mặt bàn: 300 x 2000mm
Chiều cao sử dụng: 550 - 1110mm