Đại Lý Phân Phối Thang Nhôm - Xe Đẩy Advindeq Tại Việt Nam

Thang nhôm rút đôi 5.6m Advindeq ADT709B
-17%
3,950,000 VNĐ 3,309,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 98cm
Chiều cao chữ A: 2,8m
Chiều cao chữ I: 5,6m
Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT708B
-22%
4,100,000 VNĐ 3,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 95cm
Chiều cao chữ A: 2,37m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT707B
-18%
3,500,000 VNĐ 2,899,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 92cm
Chiều cao chữ A: 2,1m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT706B
-13%
3,100,000 VNĐ 2,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 89cm
Chiều cao chữ A: 1,83m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Thang nhôm rút gọn đơn 4.8m Advindeq ADT214F
-26%
3,100,000 VNĐ 2,299,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 94cm
Chiều cao tối đa: 4,8m
Thang nhôm rút gọn đơn 3.8m Advindeq ADT212F
-28%
2,700,000 VNĐ 1,969,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 86cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Thang nhôm rút gọn đơn 4.9m Advindeq ADT214B
-19%
2,700,000 VNĐ 2,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 90cm
Chiều cao tối đa: 4,9m
Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT212B
-27%
2,300,000 VNĐ 1,679,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 86cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT210B
-32%
2,300,000 VNĐ 1,579,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 80cm
Chiều cao tối đa: 3,2m
Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT208B
-20%
2,000,000 VNĐ 1,619,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Kích thước rút gọn: 74cm
Chiều cao tối đa: 2,6m
Xe đẩy hàng Advindeq TL-300
-14%
1,800,000 VNĐ 1,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 610 x 910mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-150
-17%
1,250,000 VNĐ 1,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 475 x 735mm
Xe đẩy hàng Advindeq HD-150
-13%
1,350,000 VNĐ 1,179,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 150kg
Kích thước sàn: 475 x 730mm
Xe đẩy hàng Advindeq HD-300
-12%
1,950,000 VNĐ 1,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 300kg
Kích thước sàn: 616 x 916mm
Xe đẩy hàng Advindeq AV120
-19%
1,450,000 VNĐ 1,179,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 100 ~ 120kg
Kích thước sàn: 400 x 600mm
Xe đẩy hàng Advindeq AV230
-14%
2,000,000 VNĐ 1,729,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 230 ~ 250kg
Kích thước sàn: 700 x 810mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-400
-14%
2,600,000 VNĐ 2,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 400kg
Kích thước sàn: 610 x 910mm
Xe đẩy hàng Advindeq TL-500
-10%
3,150,000 VNĐ 2,839,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 500kg
Kích thước sàn: 610 x 910mm
Xe kéo đi chợ đa năng Advindeq TL-90C
-19%
550,000 VNĐ 450,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 40 - 50kg
Xe đẩy hàng Advindeq TL-80C
-16%
700,000 VNĐ 590,000 VNĐ
Thương hiệu:Advindeq
Tải trọng: 80kg
Kích thước sàn: 275 x 385mm