Đại Lý Phân Phối Chính Thức Nikita Tại Việt Nam

Thang nhôm rút gọn Nikita KN-R49 4.9m
-14%
2,750,000 VNĐ 2,379,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 98cm
Chiều cao tối đa: 4.9m
Tải trọng: 150 kg
Thang nhôm rút gọn chữ A Nikita AI56 5.6m
-9%
3,250,000 VNĐ 2,988,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,02m
Chiều cao chữ A: 2,8m
Chiều cao chữ I: 5,6m
Thang nhôm rút đa năng Nikita KN-50AI 5m
-11%
3,150,000 VNĐ 2,819,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 98cm
Chiều cao tối A: 2,5m
Chiều cao tối I: 5m
Thang nhôm rút đa năng Nikita KN-AI44 4.4m
-13%
2,950,000 VNĐ 2,569,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 95cm
Chiều cao chữ A: 2,2m
Chiều cao chữ I: 4,4m
Thang nhôm rút đôi Nikita TRI-38AI 3.8m
-9%
2,600,000 VNĐ 2,369,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 90cm
Chiều cao chữ A: 1,9m
Chiều cao chữ I: 3,8m
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32
-11%
2,400,000 VNĐ 2,139,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 60cm
Chiều cao chữ A: 1,6m
Chiều cao chữ I: 3,2m
Thang nhôm rút gọn Nikita KN-R41 4.1m
-11%
2,200,000 VNĐ 1,979,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 89cm
Chiều cao tối đa: 4,1m
Thang nhôm rút gọn Nikita KN-R38 3.8m
-12%
2,000,000 VNĐ 1,769,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 81cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Thang nhôm rút gọn Nikita KN-R32 3.2m
-20%
1,900,000 VNĐ 1,529,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 81cm
Chiều cao tối đa: 3,2m
Thang nhôm rút gọn Nikita KN-R26
-12%
1,900,000 VNĐ 1,679,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 75cm
Chiều cao tối đa: 2,6m
Thang nhôm rút đai nhôm Nikita 3.8m
-18%
3,100,000 VNĐ 2,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 89cm
Chiều cao tối đa: 3,8m
Thang nhôm chữ A phổ thông 1.5m TA15
-27%
950,000 VNĐ 699,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A phổ thông 1.7m TA17
-15%
1,050,000 VNĐ 899,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 1,7m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A phổ thông 2m TA20
-13%
1,000,000 VNĐ 870,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 2m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A phổ thông 2.5m TA25
-14%
1,200,000 VNĐ 1,040,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A phổ thông 3m TA30
-10%
1,550,000 VNĐ 1,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 3m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm chữ A phổ thông 3.5m TA35
-14%
1,850,000 VNĐ 1,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 3,5m
Chiều cao chữ I: Không dùng
Thang nhôm gấp chữ A 1.5m Nikita NIKA-15
-17%
1,200,000 VNĐ 999,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 1,5m
Chiều cao chữ I: 3m
Thang nhôm gấp chữ A 2m Nikita NIKA-20
-15%
1,650,000 VNĐ 1,419,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 2m
Chiều cao chữ I: 4m
Thang nhôm gấp chữ A 2.5m Nikita NIKA-25
-6%
1,950,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 2,5m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm gấp chữ A 3m Nikita NIKA-30
-9%
2,300,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 3m
Chiều cao chữ I: 6m
Thang nhôm gấp chữ A 3.5m Nikita NIKA-35
-10%
2,750,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 3,5m
Chiều cao chữ I: 7m
Thang nhôm gấp chữ A 4m Nikita NIKA-40
-6%
3,700,000 VNĐ 3,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 4m
Chiều cao chữ I: 8m
Thang nhôm gấp chữ A 4.5m Nikita NIKA-45
-5%
4,100,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 4,5m
Chiều cao chữ I: 9m
Thang nhôm gấp chữ A 5m Nikita NIKA-50
-10%
5,100,000 VNĐ 4,600,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao chữ A: 5m
Chiều cao chữ I: 10m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA37
-9%
1,750,000 VNĐ 1,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1m
Chiều cao chữ A: 1,8m
Chiều cao chữ I: 3,7m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA47
-12%
1,850,000 VNĐ 1,639,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,28m
Chiều cao chữ A: 2,32m
Chiều cao chữ I: 4,7m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA58
-7%
2,400,000 VNĐ 2,239,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,5m
Chiều cao chữ A: 2,9m
Chiều cao chữ I: 5,8m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita TGA69
-10%
3,200,000 VNĐ 2,899,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 1,8m
Chiều cao chữ A: 3,5m
Chiều cao chữ I: 6,9m
Thang nhôm gấp đa năng Nikita GA80
-15%
4,100,000 VNĐ 3,519,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao ban đầu: 2m
Chiều cao chữ A: 4m
Chiều cao chữ I: 8m
Thang nhôm rút gọn Nikita KN-R44 4.4m
-11%
1,950,000 VNĐ 1,749,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 93cm
Chiều cao tối đa: 4,4m
Thang nhôm rút đơn Nikita NKT-R50
-10%
2,650,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1.03m
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikita NKT-R54
-10%
2,650,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 10.5m
Chiều cao tối đa: 5.4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikita NKT-R58
-9%
2,800,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1.07m
Chiều cao tối đa: 5.8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikita NKT-R62
-10%
3,050,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1.1m
Chiều cao tối đa: 6.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm tay vịn 4 bậc Nikita NKT-AL04
-17%
880,000 VNĐ 739,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Chiều cao tới ghế: 80cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.25m
Tải trọng tối đa: 120kg
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64
-10%
3,800,000 VNĐ 3,430,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1m
Chiều cao chữ A: 3.2m
Chiều cao chữ I: 6.4m
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72
-7%
4,100,000 VNĐ 3,850,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1.06m
Chiều cao chữ A: 3.6m
Chiều cao chữ I: 7.2m
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80
-4%
4,300,000 VNĐ 4,150,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1.1m
Chiều cao chữ A: 4m
Chiều cao chữ I: 8m
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AID64
-10%
4,050,000 VNĐ 3,679,000 VNĐ
Thương hiệu:Nikita
Kích thước rút gọn: 1.2m
Chiều cao chữ A: 3.2m
Chiều cao chữ I: 6.4m