Cảo Chữ F Total Chính Hãng - Giá Tốt

Cảo chữ F kẹp gỗ 50x150mm Total THT1320501
77,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 50x150mm
Lực kẹp tối đa: 170kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 50x200mm Total THT1320502
85,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 50x200mm
Lực kẹp tối đa: 170kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 50x250mm Total THT1320503
97,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 50x250mm
Lực kẹp tối đa: 170kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 80x300mm Total THT1320801
140,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 80x300mm
Lực kẹp tối đa: 270kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 120x300mm Total THT1321201
210,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 120x300mm
Lực kẹp tối đa: 450kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 120x400mm Total THT1321202
240,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 120x400mm
Lực kẹp tối đa: 450kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 120x800mm Total THT1321204
300,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 120x800mm
Lực kẹp tối đa: 450kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 120x500mm Total THT1321203
260,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 120x500mm
Lực kẹp tối đa: 450kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 140x1000mm Total THT1321401
510,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 140x1000mm
Lực kẹp tối đa: 550kg
Cảo chữ F kẹp gỗ 140x1200mm Total THT1321402
600,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Quy cách: 140x1200mm
Lực kẹp tối đa: 550kg
Danh mục sản phẩm