Mỏ Lết Total Chính Hãng - Giá Tốt

Mỏ lết 10' Total THT171102
225,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Kích thước: 10" / 250mm
Đường kính kẹp: 14 - 40mm
Mỏ lết 14' Total THT171142
360,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Kích thước: 14" / 350mm
Đường kính kẹp: 18 - 52mm
Kìm mở ống 1' Total THT172011
155,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Kích thước: 1"
Đường kính kẹp: 40mm
Kìm mở ống 1-1/2' Total THT172151
216,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Kích thước: 1-1/2"
Đường kính kẹp: 55mm
Kìm mở ống 2' Total THT172021
350,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Kích thước: 2"
Đường kính kẹp: 67mm
Bộ mỏ lết đa năng 2 chi tiết Total THT10309328
150,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Bao gồm: 2 chi tiết
Đường kính kẹp: 9 - 32mm
Mỏ lết 6' Total THT101063
50,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 6" / 150mm
Đường kính kẹp: 0 - 19,2mm
Mỏ lết 6' Total THT101066
85,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 6" / 150mm
Đường kính kẹp: 0 - 24mm
Mỏ lết 8' Total THT101083
75,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 8" / 200mm
Đường kính kẹp: 0 - 24mm
Mỏ lết 8' Total THT101086
125,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 8" / 200mm
Đường kính kẹp: 0 - 30mm
Mỏ lết 10' Total THT1010103
110,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 10" / 250mm
Đường kính kẹp: 0 - 30mm
Mỏ lết 10' Total THT101106
165,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 10" / 250mm
Đường kính kẹp: 0 - 35mm
Mỏ lết 12' Total THT1010123
160,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 12" / 300mm
Đường kính kẹp: 0 - 35mm
Mỏ lết 12' Total THT101126
220,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 12" / 300mm
Đường kính kẹp: 0 - 41mm
Mỏ lết cách điện 10' Total THIADW101
570,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 10" / 250mm
Khả năng cách điện: 1000V
Mỏ lết cách điện 8' Total THIADW081
517,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 8" / 200mm
Khả năng cách điện: 1000V
Danh mục sản phẩm