Pa Lăng Xích Total Chính Hãng - Giá Tốt

Bá lăng (pa lăng) xích 1 tấn Total THT1611
967,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 2 tấn Total THT1621
1,370,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 3 tấn Total THT1631
1,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 5 tấn Total THT1651
2,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 1 tấn Total TCBK0201
1,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 1 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 2 tấn Total TCBK0202
1,981,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 3 tấn Total TCBK0203
2,545,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 3 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Bá lăng (pa lăng) xích 5 tấn Total TCBK0205
3,750,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Tải trọng nâng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3m
Danh mục sản phẩm