Mỏ Lết Răng Total Chính Hãng - Giá Tốt

Mỏ lết răng 8' Total THT170806
100,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Kích thước: 8" / 200mm
Đường kính kẹp: 27mm
Mỏ lết răng 10' Total THT171006
125,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 10" / 250mm
Đường kính kẹp: 34mm
Mỏ lết răng 12' Total THT171206
154,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 12" / 300mm
Đường kính kẹp: 42mm
Mỏ lết răng 14' Total THT171146
180,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 14" / 350mm
Đường kính kẹp: 50mm
Mỏ lết răng 18' Total THT171186
255,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 18" / 450mm
Đường kính kẹp: 60mm
Mỏ lết răng 24' Total THT171246
360,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 24" / 600mm
Đường kính kẹp: 76mm
Mỏ lết răng 36' Total THT171366
660,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 36" / 900mm
Đường kính kẹp: 85mm
Mỏ lết răng 48' Total THT171486
888,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 48" / 1200mm
Đường kính kẹp: 110mm
Mỏ lết răng nhôm 14' Total THTAL17146
275,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 14" / 350mm
Đường kính kẹp: 50mm
Mỏ lết răng nhôm 18' Total THTAL17186
435,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 18" / 450mm
Đường kính kẹp: 60mm
Mỏ lết răng nhôm 24' Total THTAL17246
646,000 VNĐ
Thương hiệu:Total
Chiều dài: 24" / 600mm
Đường kính kẹp: 76mm
Danh mục sản phẩm