Đại Lý Thang Nhôm - Xe Đẩy Sumo Chính Hãng Giá Rẻ Nhất

Thang nhôm rút gọn 2.6m Sumo ADT308B
-10%
2,000,000 VNĐ 1,809,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao rút gọn: 89cm
Chiều cao tối đa: 2,6m
Thang nhôm rút gọn 3.2m Sumo ADT310B
-17%
2,450,000 VNĐ 2,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Kích thước rút gọn: 99cm
Chiều cao tối đa: 3,2m
Thang nhôm rút gọn 3.8m Sumo ADT312B
-20%
2,600,000 VNĐ 2,099,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Kích thước rút gọn: 1,09m
Chiều cao tối đa: 3,8m
Thang nhôm rút gọn 4.4m Sumo ADT314B
-12%
2,750,000 VNĐ 2,439,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Kích thước rút gọn: 1,19m
Chiều cao tối đa: 4,4m
Thang nhôm rút đôi 3.8m Sumo ADT806B
-15%
3,500,000 VNĐ 2,999,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Kích thước rút gọn: 97cm
Chữ A tối đa: 1,83m
Chữ I tối đa: 3,8m
Thang nhôm rút đôi 4.4m Sumo ADT807B
-13%
3,700,000 VNĐ 3,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Kích thước rút gọn: 1,03m
Chữ A tối đa: 2,1m
Chữ I tối đa: 4,4m
Thang nhôm rút đôi 5m Sumo ADT808B
-16%
3,900,000 VNĐ 3,299,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Kích thước rút gọn: 1,07m
Chữ A tối đa: 2,37m
Chữ I tối đa: 5m
Thang ghế 3 bậc Sumo ADS-603
-20%
1,000,000 VNĐ 809,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao tới ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1,23m
Thang ghế 4 bậc Sumo ADS-604
-21%
1,350,000 VNĐ 1,069,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao tới ghế: 97cm
Chiều cao tay vịn: 1,5m
Thang ghế 5 bậc Sumo ADS-605
-17%
1,500,000 VNĐ 1,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Chiều cao tới ghế: 1,27m
Chiều cao tới tay vịn: 1,88m
Xe đẩy cây gấp gọn Sumo SFT2809
-13%
1,550,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 80kg
Kích thước sàn: 250 x 325mm
Xe đẩy cây gấp gọn Sumo SFT3011
-17%
1,850,000 VNĐ 1,550,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 100kg
Kích thước sàn: 300 x 320mm
Xe đẩy hàng Thái Lan Sumo HL-111
-21%
1,650,000 VNĐ 1,309,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng Sumo HL-110C
-11%
1,850,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng Sumo HN-110C
-12%
2,200,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 450 x 700mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-211
-14%
1,850,000 VNĐ 1,609,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-210C
Liên hệ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng Sumo HB-211
-11%
2,350,000 VNĐ 2,099,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-212
-14%
2,450,000 VNĐ 2,130,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng Sumo HB-210C
-13%
2,850,000 VNĐ 2,499,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo HL-120S
-11%
3,650,000 VNĐ 3,279,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng 2 chiều Sumo HB-212
-13%
3,750,000 VNĐ 3,299,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng Sumo NP-220S
-11%
3,650,000 VNĐ 3,270,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng Sumo HL-113
-11%
3,950,000 VNĐ 3,549,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng Sumo NP-220D
-13%
3,950,000 VNĐ 3,470,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo HL-120D
-11%
4,350,000 VNĐ 3,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng Sumo NP-230S
-11%
4,250,000 VNĐ 3,789,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng Sumo NP-230D
-8%
4,250,000 VNĐ 3,950,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng 3 tầng Sumo HL-130S
-11%
4,750,000 VNĐ 4,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng 3 tầng Sumo HL-130D
-10%
4,850,000 VNĐ 4,390,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo HL-120M
-12%
4,950,000 VNĐ 4,399,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 170 - 220kg
Kích thước sàn: 450 x 710mm
Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo HB-220S
-11%
4,650,000 VNĐ 4,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-213
-11%
4,850,000 VNĐ 4,329,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng sàn nhựa Sumo NP-220M
-11%
5,050,000 VNĐ 4,520,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 250 - 300kg
Kích thước sàn: 505 x 810mm
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ Sumo HB-213
-11%
5,350,000 VNĐ 4,779,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo HB-220D
-13%
5,850,000 VNĐ 5,129,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng 3 tầng Sumo HB-230S
-12%
5,950,000 VNĐ 5,280,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm
Xe đẩy hàng Sumo HG-311
-11%
5,650,000 VNĐ 5,049,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 400 - 500kg
Kích thước sàn: 720 x 1125mm
Xe đẩy hàng Sumo HG-310C
-11%
6,450,000 VNĐ 5,790,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 400 - 500kg
Kích thước sàn: 720 x 1125mm
Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo HB-220M
-11%
5,850,000 VNĐ 5,249,000 VNĐ
Thương hiệu:Sumo
Tải trọng: 300 - 370kg
Kích thước sàn: 580 x 880mm